1. محمود سعیدی رضوانی , مقصود امین خندقی , حسین باغگلی , رضا محمدی چابکی , بررسی دیدگاه دانش آموزان پایه سوم دوره متوسطه پیرامون تحقق اهداف قلمرو «عمل و رفتار» برنامه درسی دین و زندگی , مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۹۹-۱۲۷
  2. حسین باغگلی , بختیار شعبانی ورکی , علی نهاوندی , ابوالفضل غفاری , تحلیل و نقد رویکردهای تربیت معنوی نوپدید (بررسی الگوی معنویت‌باوری فارغ از دین) , تربیت اسلامی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۲۹-۵۳
  3. محمود سعیدی رضوانی , حسین باغگلی , عبداله مهاجرگلیان , ارزیابی برون‌داد تربیتی هیئات مذهبی (مورد: شهر مشهد) , تربیت اسلامی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۹۵-۱۱۸
  4. حسین باغگلی , بختیار شعبانی ورکی , ابوالفضل غفاری , علی نهاوندی , نقد مفهوم معنویت در تربیت معنوی معاصر: معنویت دینی و نوپدیدی (تشابه ذاتی یا اشتراک لفظی) , پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸, صفحه ۸۹-۱۱۵
  5. بختیار شعبانی ورکی , حسین باغگلی , رضوان حسین قلی زاده , مرضیه عالی , علی خالق خواه , طبقه بندی مغالطه های اسکات و پژوهش های تربیتی در ایران: ارزیابی روش شناختی پژوهش های منتشر شده در نشریات معتبر علوم تربیتی و روان شناسی ایران در سال های 85-1381 , پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۴۹-۷۴
  6. محمود سعیدی رضوانی , معصومه محمدحسین زاده , حسین باغگلی , سرنوشت شغلی فارغ التحصیلان دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد , مطالعات تربیتی و روانشناسی , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۵۷-۸۶
  7. محمود سعیدی رضوانی , سید جمال الدین موسوی , حسین باغگلی , نگرش دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد به موضوع شهادت و ارائه یک الگوی احتمالی - آماری برای جامعه آماری , تربیت اسلامی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲, صفحه ۱۳۵-۱۶۴