1. حسین باغگلی , تحول در تربیت دینی؛ ضرورت آموزش و پرورش معاصر , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  2. حسین باغگلی , کبری افشار , بهره گیری از هوش معنوی در زمینه تربیت دینی (فرصت ها و چالش ها) , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  3. حسین باغگلی , بختیار شعبانی ورکی , ابوالفضل غفاری , علی نهاوندی , بررسی «معنویت» در رویکردهای ‌دینی مواجهه‌ الگوهای «تربیت‌دینی» با «معنویت» , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  4. حسین باغگلی , بختیار شعبانی ورکی , آینده آموزش عالی: دانشگاه های نسل چهارم , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  5. حسین باغگلی , ابراهیم جمشیدی , غلامرضا ذکاییان , نقش حجاب در سلامت روان , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
  6. زینب نسیمی , حسین باغگلی , رابطه استفاده از فناوری های نوین ارتباطی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان , , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹